Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 11.12.2023 02:35 SEČ

Legenda

Index Kvalita ovzduší
1A velmi dobrá až dobrá
1B
2A přijatelná
2B
3A zhoršená až špatná
3B
index nestanoven
neúplná data

Poznámka

Hodnoceno z průměrných 3-hodinových koncentrací SO2, NO2, O3, PM10, data nejsou verifikována. Podrobný popis metodiky tvorby indexu kvality ovzduší je dispozici zde.