Metodika tvorby operativních map na webu

Mapy jsou vytvářeny kombinací dat naměřených na stanicích imisního monitoringu (jakožto primárního zdroje informací) a plošného modelu (jakožto sekundárního zdroje informací).

Základním zdrojem dat pro tvorbu map znečištění ovzduší jsou aktuální (hodinové, 8hodinové či denní) koncentrace znečišťujících látek naměřené na jednotlivých měřicích stanicích.

Podrobný popis


Upozornění

Mapy jsou pouze informativní a orientační.  Mapy jsou vytvářeny na základě modelování s použitím naměřených a neverifikovaných dat automatizovaných monitorovacích stanic (AMS), mohou obsahovat chybné údaje a mohou být neúplné.
ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Creative Commons License - non commercial